Rekisteriseloste

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 25.05.2018

 

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

1.Rekisterinpitäjä

FloApps Oy

Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki

puh 02900 75021, sähköposti: feedback@floapps.com

y-tunnus: 2238193-2

 

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Ranne

Koirakerho Heiluhännät ry

puh 045 618 6262, sähköposti: heiluhannat@gmail.com

 

3.Rekisterin nimi

Koirakerho Heiluhännät ry:n jäsenrekisteri

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja  palvelun  käyttäjän (jäsen) välinen asiakassuhteen  hoito  ja ylläpito.

 

5.Rekisterin tietosisältö

Nimi (etu- ja sukunimi)

Katuosoite, postinumero ja paikkakunta

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Laskutus- ja maksutiedot

Jäsenen id -numero

Jäsenen koiran/koirien rotu ja kutsumanimi

 

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan jäseniltä itseltään  jäseneksi liittymisen yhteydessä.

 

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

 

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Koirakerho Heiluhännät ry ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Jäsenen tietoihin pääsevät käsiksi Koirakerho Heiluhännät ry:n pääylläpitäjä sekä moderaattori. Tietokanta jossa rekisteri sijaitsee on suojattu teknisesti ulkopuoliselta käytöltä.

 

Tietoturvaseloste 25.05.2018

 

  1. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Koirakerho Heiluhännät ry:n sähköpostiin; heiluhannat@gmail.com

 

  1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin; heiluhannat@gmail.com

Jäsenen tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä jäsenyyden päätyttyä.

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.